8 500 000 zł na doposażenie pilskiego ośrodka radioterapii

Wizyta w pilskim zakładzie radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego, pielęgniarskiego i medyków szpitala specjalistycznego. Na zaproszenie posła ziemi pilskiej, wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka, 19 sierpnia odwiedził Piłę wiceminister zdrowia ds. dialogu społecznego Piotr Bromber.

Głównym celem wizyty wiceministrów było ogłoszenie decyzji o rządowym wsparciu, które otrzymuje pilski ośrodek radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO). – W marcu założyliśmy wraz z grupą posłów Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju WCO, którego zostałem wiceprzewodniczącym. Była to dla mnie szczególnie ważna sprawa, by wsparcie popłynęło właśnie do ośrodka w Pile, leczącego pacjentów onkologicznych głównie z północnej Wielkopolski – mówi Grzegorz Piechowiak, reprezentujący w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej okręg pilski. – 8 500 000 zł pozwoli doposażyć zakład radioterapii w nowy aparat – akcelerator liniowy. To drugie takie nowoczesne urządzenie w tej placówce – podkreśla.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 i pochodzi ze środków Ministerstwa Zdrowia. Symboliczny czek odebrał lek. med. Piotr Martenka, kierownik pilskiego zakładu radioterapii.

– W ostatnich latach dofinansowaliśmy wymianę 36 akceleratorów na łączną kwotę około 297 000 000 zł. Żywotność tych urządzeń jest ściśle określona. W Pile wymieniany jest najstarszy, 16-letni akcelerator, co determinuje poczucie bezpieczeństwa – podkreślał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zakład radioterapii WCO nie był jedynym punktem wizyty przedstawicieli rządu w regionie pilskim. W Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (ANS), największej uczelni północnej Wielkopolski, która kształci specjalistyczne kadry w zakresie nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych oraz inżynierskich, wiceminister zdrowia przekazał decyzję o akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo (studia II stopnia) na okres kolejnych 5 lat. Ministrowie zwiedzili również kampus ANS, między innymi centra symulacji medycznej i fizjoterapii. Rozmawiano o perspektywach rozwoju pilskiej uczelni wyższej.

Szereg postulatów środowisk medycznych i proponowanych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce omówiony został natomiast podczas spotkania z prezydium oraz członkami rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, a także spotkania dyrekcji i kadry medycznej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Wiceminister zdrowia przekazał władzom pilskiej lecznicy certyfikat akredytacyjny, potwierdzający spełnienie norm jakości w leczeniu pacjentów.

Skip to content