Jeszcze większe wsparcie dla regionu złotowskiego

Łącznie ponad 89 milionów złotych otrzymają samorządy w powiecie złotowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, którego wyniki ogłosił w ostatni poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. – To o blisko 32 miliony złotych więcej w porównaniu z pierwszą edycją naboru – zwraca uwagę Grzegorz Piechowiak, pilski poseł oraz wiceminister rozwoju i technologii.

Minister Piechowiak wspólnie z poseł Martą Kubiak spotkali się wczoraj w Złotowie z przedstawicielami wszystkich samorządów powiatu. Samorządowcy z rąk ministra odebrali symboliczne czeki. – Z rządowego programu przyznano dofinansowanie na realizację prawie 5000 projektów we wszystkich regionach Polski. Pozwoli to przeprowadzić wiele pilnych inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców i wesprą zrównoważony rozwój kraju. Cieszę się, że jako członek komisji, która zajmowała się oceną złożonych wniosków, mogłem wspierać również te projekty, które wpłynęły od samorządów powiatu złotowskiego – mówił Grzegorz Piechowiak. – To były bardzo dobre wnioski – podkreślał.

Wśród dofinansowanych 22 zadań z regionu złotowskiego, które znalazły się na liście rankingowej, dominują inwestycje w infrastrukturę drogową i oświatę. Ale nie tylko. – Wsparcie otrzymały także projekty poprawiające dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. To budowa nowego ośrodka zdrowia w Lipce czy modernizacja ośrodka zdrowia w Zakrzewie – zaznaczał minister. Najwyższą kwotę spośród złotowskich samorządów otrzymało Jastrowie – łącznie aż 16 700 000 zł.

W ciągu najbliższych 9 miesięcy wszystkie samorządy muszą ogłosić przetargi na realizację dofinansowanych inwestycji. – Jesienią ogłoszona zostanie kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych, w której gminy i powiaty będą mogły ponownie aplikować. Natomiast jeszcze w czerwcu poznamy wyniki naboru kierowanego do gmin popegeerowskich – informował w Złotowie wiceminister rozwoju i technologii.

Skip to content