Kolejna edycja konkursu „Strzelnica w powiecie” rozstrzygnięta

Staraniami posła ziemi pilskiej, wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka, samorządy powiatowe z północnej Wielkopolski otrzymają wsparcie finansowe na budowę wirtualnych i pneumatycznych strzelnic. Nowa infrastruktura strzelnicza powstanie w czterech powiatach – pilskim, szamotulskim, wągrowieckim i złotowskim.

22 lipca Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) rozstrzygnęło dwa kolejne konkursy ofert „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych i pneumatycznych typu zamkniętego.

O wynikach naborów poinformował w piątek wiceminister obrony Marcin Ociepa. – Infrastruktura strzelnicza to nie tylko szansa rozwoju proobronnych zdolności mieszkańców, ale również poprawa atrakcyjności kształcenia w szkołach – podkreślił.

Wśród beneficjentów znajdują się 83 gminy i powiaty. Do samorządów w całej Polsce trafi blisko 14,3 mln zł. Powstanie 70 strzelnic wirtualnych i 13 strzelnic pneumatycznych. Z obiektów skorzystają w pierwszej kolejności klasy wojskowe i organizacje proobronne, ale samorządy będą mogły udostępniać je także lokalnej społeczności.

– Z momentem ogłoszenia konkursów, zachęcałem samorządowców z regionu do ubiegania się o wsparcie z programu „Strzelnica w powiecie”. Dotyczyło to szczególnie tych jednostek, które prowadzą lub uruchamiają oddziały przygotowania wojskowego w szkołach średnich. Cieszy mnie, że wszystkie złożone wnioski uzyskały wsparcie MON. Na północ Wielkopolski trafi blisko 780 000 zł – mówi poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju Grzegorz Piechowiak.

Najwyższą kwotę wsparcia – dokładnie 283 322,44 zł – otrzyma powiat wągrowiecki na budowę strzelnicy pneumatycznej.

Strzelnice wirtualne powstaną u pozostałych trzech beneficjentów. 142 152,60 zł trafi do powiatu złotowskiego, 155 000 zł – do powiatu pilskiego. 193 600 zł otrzyma natomiast powiat szamotulski. Wirtualna strzelnica powstanie tam w powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, gdzie od nowego roku szkolnego młodzież kształcona będzie po raz pierwszy w ramach oddziału przygotowania wojskowego (w maju decyzję MON w tej sprawie przekazał poseł Grzegorz Piechowiak).

Kolejne edycje programu dofinansowującego budowę strzelnic ruszą 2 sierpnia.

Postscriptum
W całej Wielkopolsce dofinansowanie otrzyma w sumie pięciu beneficjentów. Oprócz wymienionych powiatów, dotacja powędruje także do gminy miejskiej Słupca w powiecie słupeckim (178 440 zł).

leave a comment

Skip to content